شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

فرزاد کیانی

رشته:

بوم شناسی

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
بررسی شجره شناسی های ماهیان جنس Garra در حوضه کارون شمالی با استفاده از ژن COI

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است