شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

محمدرضا داودی جونقانی

رشته:

بوم شناسی

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
پاسخ دستجات تغذیه‌ای جوامع بزرگ بی مهرگان آبزی به وضعیت آلودگی منطقه مطالعاتی سد بهشت آباد چهارمحال و بختیاری

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است