نام و نام خانوادگی:

امین قاسمی نافچی

رشته:

نرم افزار

مقطع:

کارشناسی
وضعیت:

سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است