شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

مهدی عرب مارکده

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
تاثیر غلظتهای متفاوت رنگدانه آستاگزانتین بر رنگ پذیری لاشه ،رشد ،آنزیمهای کبدی و بافتهای کبدی ماهی قزل الای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است