شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

نسیم صفری علی قیالو

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
بررسی مقایسه ای متابولوم باکتری لاکتوکوکوس گارویه در دماهای مختلف با استفاده از رزونانس مغناطیس هسته ای(H NMR)

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است