سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧

 
 
 

 

دکتر حسین حسن پور
 
رییس پژوهشکده فناوری جنین دام
دکترای تخصصی فیزیولوژی- دانشیار

 

 
 
معرفی پژوهشکده فناوری جنین دام

 

پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد در سال 1382 به همت و پیگیری های خستگی ناپذیر جناب آقای دکتر شیرازی و حمایت مسئولان وقت دانشگاه شهرکرد و دانشکده دامپزشکی با اخذ موافقت نامه قطعی از شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت خود را به منظور افزایش سطح دانش فناوری زیستی تولید مثل دام و با توجه به اهداف کلان توسعه زیست فناوری در کشور و اهمیت این دانش به عنوان یکی از مهم ترین محورهای توسعه علمی، اجتماعی و اقتصادی کشورها و نیز با توجه به گستردگی اقلیمی و جغرافیائی و تنوع منابع طبیعی و بعضا منحصر بفرد الگوی ژنتیکی گونه های گیاهی و حیوانی در کشور، آغاز نموده و تاکنون توانسته است بخش عمده‌ای از اهداف کوتاه و دراز مدت پیش بینی شده خویش را جامه عمل پوشانیده و از جایگاه ویژه ای در سطح کشور برخوردار باشد. در حال حاضر این مرکز پژوهشی به ریاست جناب آقای دکتر ناصر شمس اسفندآبادی، معاونت پژوهشی دکتر حسین حسن پور، اعضای هیأت علمی آقایان دکتر ابوالفضل شیرازی و دکتر علی کدیور و کارشناسان تخصصی آقایان دکتر ابراهیم احمدی و دکتر حسن نظری در قالب گروه های پژوهشی تعریف شده مشغول فعالیت می باشد​   
 
 
گروه های پژوهشی
گروه های پژوهشی پژوهشکده در سه گروه تعریف شده اند که عبارتند از:
سلول های جنسی، جنین و سلول های بنیادی (Gametes, Embryo, and Stem cells)
مدیر گروه: دکتر علی پرچمی
ژنتیک سلولی و مولکولی (Molecular and Cellular Genetics)
مدیر گروه: دکتر حسین حسن پور
شبیه سازی و حیوانات تراریخته (Cloning and Transgenic Animals)
مدیر گروه: دکتر علی کدیور
 
 
اهداف کوتاه مدت

 

توسعه و بهبود روشهای مرتبط با  IVM، IVF، IVC، ICSI،  Embryo Sexing و ... در حیوانات اهلی و وحوش (بویژه حیوانات در معرض خطر انقراض).
ایجاد بانک سلول های جنسی و جنین با استفاده از روش های مختلف انجماد
راه اندازی مرکز خدمات تخصصی تولید مثل دام با هدف تولید تجاری جنین و اسپرم تعیین جنسیت شده دامی، تولید فراورده های بیولوژیک و ...
ارائه خدمات تخصصی به سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط با مسائل تولید مثلی
ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در قالب پایان نامه های دوره های دکتری تخصصی
برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی
برگزاری دوره های PhD  (در زمینه بیوتکنولوژی تولید مثل) 
 
 
اهداف بلند مدت

 

دستیابی به فناوری شبیه سازی در حیوانات اهلی (گاو، گوسفند، بز) با استفاده از روش های نوین
دستیابی به فناوری تولید سلول های بنیادی با قابلیت تمایز آنها به سلول های مختلف 
دستیابی به فناوری تولید حیوانات تراریخته
آنالیز ژنتیکی به منظور مشخص نمودن شناسه نژادی و ویژگی های ممتاز ژنتیکی در گونه های حیوانی
تولید فراورده های بیولوژیک (هورمون ها، عوامل انعقادی، پروتئین های نوترکیب، آنتی بادی های مونوکلونال، اعضاء قابل پیوند به انسان)
دستکاری های ژنتیکی در مراحل ابتدائی شکل گیری جنین در حیوانات مزرعه ای به منظور حصول حداکثر توان تولیدی، رفع برخی از عیوب فنوتیپی و ایجاد مقاومت ژنتیکی در مقابل برخی از بیماری ها 
دستیابی به نقشه پروتئینی سلولهای جنینی تولید شده در شرایط مختلف با هدف رفع مشکلات مطرح   reprogramming در هسته سلول های دهنده در روند شبیه سازی
فراهم نمودن امکان گذراندن فرصت های مطالعاتی برای محققان داخل و خارج کشور

 

دستاوردها

 

 
·         تولید آزمایشگاهی جنین در گوسفند نژاد لری- بختیاری و انتقال آنها به گوسفندان این نژاد
·         تولید آزمایشگاهی جنین های گاو
·         تولید آزمایشگاهی جنین در گوسفند نژاد لری- بختیاری با استفاده از تکنیک تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI
·         تولید آزمایشگاهی جنین های پارتنوژنتیک گوسفند
·         انجماد جنین های تولید شده آزمایشگاهی گوسفند و گاو با استفاده از روش Vitrification با قابلیت برگشت بیش از 85 درصد
·         تثبیت روش های ارزیابی کیفی تخمک و جنین به روش رنگ‌آمیزی های ساده و افتراقی
·         تولید جنین های شبیه سازی شده (cloning) گوسفند با استفاده از سلول های سوماتیک 
·         مقایسه کاربرد سلولهای کومولوس و سلولهای فیبروبلاست جنینی و بالغ به عنوان سلول دهنده در روند شبیه سازی در گوسفند و بز
·         فناوری نمونه برداری (Biopsy) از جنین‌های گوسفند و گاو در مراحل اولیه
·         افزایش میزان لقاح (تشکیل پرونکلئوس نر و ماده) در روند تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک (ICSI)
·         ایجاد لاین سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در خرگوش و گوسفند و تمایز آن‌ها به سلول‌های چربی و استخوان
·         بهینه سازی روش single cell PCR و تعمیم آن به منظور بررسی های ژنتیکی جنین قبل از مرحله لانه گزینی (PGD: Preimplantation genetic diagnosis)
·         تمایز سلول های بنیادی جنینی موش در جهت تولید هورمون انسولین انسانی
·         بررسی تغییرات ژنتیکی در خانواده ژنی otx در گوسفند حاصل از IVF مبتلا به acephaly
·         انجماد تخمک گاو و گوسفند با استفاده از روش Vitrification
·         بهینه سازی روش‌های انجماد اسپرم گوسفند نژاد لری- بختیاری
·         ارزیابی الگوی حرکتی اسپرم حیوانات اهلی و آزمایشگاهی از طریق CASA
·         جداسازی و کشت سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی گوسفند
·         تولید سلول‌های بنیادی مزانشیمی خرگوش جهت استفاده در ترمیم‌های استخوانی
·         بررسی پروفایل بیان برخی از ژن های درگیر در مراحل اولیه تکوین جنین گاو با استفاده از روش Embryo RT-PCR
 
 

 

پایان نامه‌های انجام شده  

 

    پیرستانی: تاثیر رافینوز به عنوان کرایوپروتکتنت بر روی اسپرم گاو
·         سید مرتضی حسینی: تاثیر حضور سلولهای کومولوس در طی بلوغ آزمایشگاهی اووسیت های گوسفند بر روی بلوغ هسته اووسیت
·         نیما صادقی: تاثیر قطر اووسیت بر روی بلوغ هسته اووسیت های گوسفند در طی بلوغ آزمایشگاهی
·         محمود عربی: مقایسه 2 روش استحصال اووسیت های گوسفند در روند بلوغ آزمایشگاهی
·         زینب معلمیان: تولید استرادیول-17 بتا توسط سلولهای کومولوس در حضور و یا عدم حضور اووسیت
·         مجید جدیدی: میزان آبستنی متعاقب انتقال جنین های مراحل مورولا و بلاستوسیست گوسفند تولید شده در شرایط آزمایشگاهی
·         حسن نظری: توان از سرگیری تقسیمات سلولی جنین‌های گاو و گوسفند تولید شده در شرایط آزمایشگاهی متعاقب انجماد شیشه‌ای و ذوب
·         میثم هاشمیان: تأثیر هورمون رشد بر بلوغ هسته ای اووسیت طی بلوغ آزمایشگاهی مجموعه‌ سلول‌های کومولوس – اووسیت گوسفند
·         سمیه استاد حسینی: قابلیت تکاملی جنین های تحریک شده گوسفندی تولید شده در روند تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک (ICSI)
·         بنفشه حیدری: استفاده از سلولهای فیبروبلاست جنینی و بالغ به عنوان سلول دهنده در روند شبیه سازی گوسفند (پایان نامه دکتری تخصصی)
·          فرناز فرزانه: تعیین جنسیت جنین های تولید شده گاو در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش single cell PCR
·         امین بحیرایی: تاثیر مدت زمان کشت اووسیت گوسفند در تولید جنین های پارتنوژنتیک
·         مرضیه درخشان هوره: افزایش میزان لقاح (تشکیل پرونکلئوس نر و ماده) در روند تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک (ICSI)
·         سارا برجیان: قابلیت بقای جنین‌های تولید شده گاوی در شرایط آزمایشگاهی پس از فرایند بیوپسی در مرحله مورولا
·         مریم کریمی: مقایسه برگشت پذیری جنین های تولید شده در شرایط آزمایشگاهی منجمد شده(انجماد شیشه ای) گوسفند  با استفاده از استرا و کرایوتاپ
·         فاطمه طاهری: بررسی قابلیت برگشت پذیری تخمک‌های مراحل GVو MII منجمد- ذوب شده (انجماد شیشه‌‌ای) گوسفند در شرایط آزمایشگاهی
·         الهام اسدیان فارسانی: بررسی مقایسه ای بیان ژنهای IGF-1 و OCT4 در مراحل اولیه تکوین جنینی به روش SQ-RT-PCR
·         افسانه صفدری نژاد: ارزیابی تاثیر طول مدت زمان بلوغ آزمایشگاهی تخمک های گاو، بر نسبت جنسیت جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی آنها
·         احسان متقی: بررسی واکنش متقابل سلول های اویداکتی و سلول های اسپرم در قالب ابقای قابلیت حیاتی و بارورسازی سلول اسپرم در گوسفند
·         امیر مهدی زاده: اثر پنتوکسی فیلین بر ظرفیت یابی و واکنش آکروزومی اسپرم سگ
·         عاتکه رهنما: بررسی بیان ژن BDNF در سلول های اندومتر رحم گوسفند
·         سمیرا اصغر زاده: بررسی اثرات کشت همزمان سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر بلوغ اووسیت های گوسفند در محیط آزمایشگاه
·         محمد انصاری: تاثیر محیط کشت بلوغ bSOFaa+BSA در تولید و کیفیت جنینهای آزمایشگاهی گوسفند
·         احسان الله صادقی: ارزیابی تاثیر نانو نقره بر کیفیت اپیدیدیمی و تغییرات هیستوپاتولوژیک بیضه در موش صحرایی
·         مسلم ریاحی: تاثیر لپتین و انسولین بر تحرک ، واکنش اکروزومی و تولید نیتریک اکساید اسپرم قوچ
·         امیر اپرویز: استفاده توأم از سلول های بنیادی وپرده چادرینه بزرگ در التیام شکستگی استخوان تجربی در سگ
·         الهام خلیلی: اثر نانونقره درتولید متابولیک نیتریک اکساید در سلولهای سرتولی طیور
·         محبوبه حیدری: قابلیت تکاملی جنین‌های گوسفندی حاصل از تخمک‌های منجمد در هم‌کشتی با جنین‌های حاصل از تخمک‌های غیر منجمد
·         اسماء خدیوی: مقایسه توانایی باروری اسپرم اپیدیدیمال، تستیکولار و زنوگرافتسگ با استفاده از تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم
·         زهرا درفشیان: بررسی بیان ژن های کد کننده  HAT1و SUV39H1 در جنین های حاصل از تخمک های منجمد شده گوسفند (انجماد شیشه ای) به روش Semi Quantitative-RT-PCR
·         امیر مومنی: مطالعه بر روی بیان ژن HMGN3a وSMARCAL1 در جنین های حاصل از تخمک های منجمد شده گاو (انجماد شیشه ای) به روش Semi Quantitative-RT-PCR
·         سمیرا لایقی قلعه سوخته: اثر نانونقره بر سلول های سرتولی طیور در بیان ژن سوپراکسید دسموتاز 1
·         عاطفه اسماعیلیان دهکردی: اثر نانونقره بر سلول های سرتولی طیور در بیان ژن سوپراکسید دسموتاز 2
·         رضا طالبیان: بررسی اثر سیستم کانابینوئید بر روی کیفیت اسپرم گوسفند نژاد لری- بختیاری پس از انجماد (پایان نامه دکتری تخصصی)
·         علی مولوی: بررسی قابلیت بلوغ تخمک های گاو حاصل از بافت تخمدان منجمد- ذوب شده در شرایط آزمایشگاهی
 
لازم به ذکر است پایان نامه های ذیل نیز در پژوهشکده فناوری جنین دام انجام شده اند که موضوع آن ها در راستای اهداف پژوهشکده نبوده است.
·         مسعود غلامی: ردیابی باکتری بروسلا ملی تنسیس در خون گوسفندان واکسینه شده با واکسنRev1 به روشPCR
·         کاملیا تقدسی: ردیابی ویروس لکوز گاوی در بافت‌های توموری انسان‌های مبتلا به لنفوم و لنفوسارکوم توسط PCR و RT-PCR
·         ندا تقوی: بررسی تجویز ویتامین E و سلنیوم بر روی فعالیت کموتاکسی و انفجار تنفسی در نوتروفیل‌ها و دوام ایمنی همورال پس از تلقیح واکسن Rev-1
·         نیلوفر تقی زاده: بررسی ایزوله های لیشمانیا از ضایعه بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی به روش PCR در کانون جدید برآن شمالی - استان اصفهان در سال‌های 86 و 87
·         سمانه جهان آبادی: بررسی اثر نانوذرات سلنیوم در بیان ژن رسپتور ترانسفرین و ترانسفرین با روش SQ-RT-PCR
·         بررسی توالی و دخالت ژنهای ECM در ماتریکس خارجی تخمک گوسفند و ارتباط آن با موفقیت لقاح
·         پیمان فرامرزی: اثر ورزش سنگین بر میزان بیان ژن HSPدر تک سمی ها
 
طرح های تحقیقاتی انجام شده

 

  تأثیر هورمون رشد بر بلوغ هسته تخمک و تکامل جنین گوسفند در شرایط آزمایشگاهی
·         بررسی بیان ژن رسپتورهای P75 و Trkβ در سلول های اندومتر رحم گوسفند
·         تعیین جنسیت جنین گوسفند با استفاده از DNA جنینی موجود در خون مادردر دوره قبل از تولد با استفاده از ژن SRY
·         تاثیر استرس گرمایی بر بروز استرس اکسیداتیو و آسیب های DNA در سلول های سرتولی گوسفند

 

 

پایان نامه‌ها و طرح های تحقیقاتی در حال انجام

 

 بررسی امکان استفاده از روش LAMP به منظور تعیین جنسیت جنین انسان با استفاده از DNA جنینی موجود در خون مادردر دوره قبل از تولد
·         تعیین جنسیت جنین گوسفند با استفاده از DNA جنینی موجود در خون مادردر دوره قبل از تولد با استفاده از ژن Amelogenin
·         بررسی روش های مختلف Decondense کردن هسته اسپرم گوسفند در شرایط آزمایشگاهی و بررسی تاثیرات آن بر هسته اسپرم
·         تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم Decondense شده گوسفند در شرایط آزمایشگاهی و بررسی تاثیر پیش هسته نر و تکوین جنین
·         بررسی تغییر در بیان ژن های Connexin 43، HSP 70، HSP 60، HSP 90، Caspase 1,2,3 در سلول های سرتولی گوسفند تحت تاثیر استرس های خفیف و شدید حرارتی
 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است