چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
ذخیره و بازیابی اطلاعات مهدی کدیورعلوم کامپیوتر 130
ذخیره و بازیابی اطلاعات مهدی کدیورعلوم کامپیوتر 230

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است