دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
ریاضیات پیشرفته 1 114014132430 اصلی مشاهده سرفصل
مکانیک محیط پیوسته 1 114014132530 اصلی مشاهده سرفصل
انتقال حرارت پیشرفته - جابجایی 114014132630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
انتقال حرارت پیشرفته - هدایت 114014132730 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
انتقال حرارت پیشرفته - تشعشع 114014132830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سوخت و احتراق پیشرفته 114014133730 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
هیدرو آیرودینامیک 114014134430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
جریان های میکرو و نانو 114014137130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مباحث برگزیده در انرژی - حرارتی و سیالات 114014137330 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
توربولانس 214014134530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
دینامیک سیالات محاسباتی 214014136930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کاربرد انرژی خورشیدی در ایران 214014137030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مکانیک سیالات پیشرفته 214014132930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
لایه های مرزی 1 214014133030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ترمودینامیک پیشرفته 214014133130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
محاسبات عددی پیشرفته 214014133230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سمینار 314014137402 اصلی مشاهده سرفصل
پایان نامه 314014900660 اصلی مشاهده سرفصل
پایان نامه 414014900000 پایان نامه مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است