چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
افشین احمدی ندوشن استاد تمام03832324438ahmadi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مرتضی بیاره دانشیار038-3444-2141m.bayareh@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
امیر ترابی استادیار03832324401torabi@eng.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
افراسیاب رئیسی استاد تمام03832324401raisi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
احمدرضا سجادی دهکردی استادیار ar.sajadi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
علیرضا شاطری نجف آبادی دانشیار shateri@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
بهزاد قاسمی استاد تمام0381-4424438behzadgh@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
احمد هاشمی اصفهانیان استادیار hashemiesf@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است