دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
فیزیک 1 113043002030 پایه مشاهده سرفصل
ریاضی 1 119033000130 پایه مشاهده سرفصل
فارسی عمومی 115013000130 عمومی مشاهده سرفصل
اندیشه اسلامی 115073000120 عمومی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فیزیک 1 113043000701 پایه مشاهده سرفصل
شیمی عمومی 113013000030 پایه مشاهده سرفصل
نقشه کشی صنعتی 1 114013101411 اصلی مشاهده سرفصل
استاتیک 214013101530 اصلی مشاهده سرفصل
علم مواد 214013101830 اصلی مشاهده سرفصل
اندیشه اسلامی 2 215073000220 عمومی مشاهده سرفصل
معادلات دیفرانسیل 219033000330 پایه مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فیزیک 2 213043000801 پایه مشاهده سرفصل
ریاضی 2 219033000230 پایه مشاهده سرفصل
فیزیک 2 213043002130 پایه مشاهده سرفصل
ریاضیات مهندسی 319033000430 اصلی مشاهده سرفصل
برنامه نویسی کامپیوتر 314023100330 پایه مشاهده سرفصل
ترمودینامیک 1 314013101930 اصلی مشاهده سرفصل
دینامیک 314013101640 اصلی مشاهده سرفصل
مقاومت مصالح 1 314013101730 اصلی مشاهده سرفصل
آیین زندگی 315073000620 عمومی مشاهده سرفصل
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 314013106201 اصلی مشاهده سرفصل
دینامیک ماشین 414013103030 اصلی مشاهده سرفصل
مکانیک سیالات 1 414013144830 اصلی مشاهده سرفصل
مبانی مهندسی برق 1 414023000130 اصلی مشاهده سرفصل
ترمودینامیک 2 414013102030 اصلی مشاهده سرفصل
مقاومت مصالح 2 414013102720 اصلی مشاهده سرفصل
محاسبات عددی 419033000520 پایه مشاهده سرفصل
دانش خانواده 415073000720 عمومی مشاهده سرفصل
انقلاب اسلامی 515073000320 عمومی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه مقاومت مصالح 514013102801 اصلی مشاهده سرفصل
انتقال حرارت 1 514013102930 اصلی مشاهده سرفصل
طراحی اجزاء 1 514013102530 اصلی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه ترمودینامیک 514013102101 اصلی مشاهده سرفصل
مکانیک سیالات 2 514013102330 اصلی مشاهده سرفصل
مبانی مهندسی برق 2 514023000330 اصلی مشاهده سرفصل
ارتعاشات مکانیکی 514013103230 اصلی مشاهده سرفصل
کنترل اتوماتیک 614013103330 اصلی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات 614013103101 اصلی مشاهده سرفصل
روشهای تولید و کارگاه 614013105621 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سوخت و احتراق 614013104120 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
طراحی مبدل های حرارتی 614013104230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه 614013104430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
نقشه کشی صنعتی 2 614013105711 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه مکانیک سیالات 614013102401 اصلی مشاهده سرفصل
طراحی اجزاء 2 614013102630 اصلی مشاهده سرفصل
زبان خارجه عمومی 615053000130 اصلی مشاهده سرفصل
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 715073000420 عمومی مشاهده سرفصل
تربیت بدنی 715023000101 عمومی مشاهده سرفصل
سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک 714013000221 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
تاسیسات ساختمان 714013107230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی 714013106401 اصلی مشاهده سرفصل
مقدمه ای بر اجزاء محدود 714013108030 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 714013103930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
زبان تخصصی 714013103420 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
انتقال حرارت 2 714013104020 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سیستم های انتقال آب 714013104330 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
دینامیک گازها 714013104630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 714023000601 اصلی مشاهده سرفصل
پروژه 799013000103 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
توربو ماشین ها 814013103530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه انتقال حرارت 814013103701 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کارگاه اتومکانیک 814013106301 اصلی مشاهده سرفصل
مقاومت مصالح 3 814013107330 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مقدمه ای بر سیالات محاسباتی 814013000330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مدیریت کنترل پروژه 814013000120 پایه مشاهده سرفصل
ورزش 815023000201 عمومی مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است