دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
دینامیک سیالات محاسباتی 114014136930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
جریان های میکرو و نانو 114014137130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مباحث برگزیده در انرژی - حرارتی و سیالات 114014137330 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ریاضیات پیشرفته 2 114014136730 اصلی مشاهده سرفصل
ریاضیات پیشرفته (2) 114017130330 اصلی مشاهده سرفصل
انتقال حرارت پیشرفته - جابجایی 114014132630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
انتقال حرارت پیشرفته - هدایت 114014132730 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
انتقال حرارت پیشرفته - تشعشع 114014132830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مکانیک سیالات پیشرفته 114014132930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
لایه های مرزی 1 114014133030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
محاسبات عددی پیشرفته 114014133230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سوخت و احتراق پیشرفته 114014133730 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سمینار(1) 114017128710 اصلی مشاهده سرفصل
توربولانس 114017130530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مباحث برگزیده در تبدیل انرژی 114017131930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کاربرد انرژی خورشیدی در ایران 114017132130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
انتقال حرارت تشعشع 214017131230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
هیدرو آیرودینامیک 214014134430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ترمودینامیک پیشرفته 214014133130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمون جامع 314017131800 اصلی مشاهده سرفصل
آمادگی آزمون جامع 314017800000 اصلی مشاهده سرفصل
آمادگی رساله 314017800100 اصلی مشاهده سرفصل
پایان نامه 3140179020200 پایان نامه مشاهده سرفصل
رساله 414017900000 پایان نامه مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است