معرفی معاون آموزشی


٠٩ اسفند ١٣٩٤ ساعت ١٢:٢٩   
تعداد بازدید:    ٧٥٩٢    

 

 

 

معاون آموزشی

نام و نام خانوادگی

دکتر شفیق شفیعی

☎️  شماره تماس: 038-32324442
🌍صفحه خانگی: مشاهده صفحه شخصی

📬پست الکترونیک:

sshafiei@sku.ac.ir

 

معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد

 

 

🔷 امعاونت آموزشی دانشگاه شهرکرد بصورت مستقل در سال 1370 ایجاد شد. این معاونت اداره کلیه امورآموزشی دانشگاه را با توجه به شرح وظایف زیر بر عهده دارد:

  •  نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دانشکده ها، گروههای آموزشی و ارزیابی آنها
  •  نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی؛
  •  تدوین و پیشنهاد اصول اجرائی امورآموزشی؛
  •  ارزیابی عملکرد اعضاء هیات علمی؛
  •  ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی واحدهای مختلف؛
  •  ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان؛
  •  اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی.

 

کارشناس:

​        🔷مسئول دفتر: آقای سبزوار مرادی                       شماره تماس داخلی ۲۳۹۳

       🔷کارشناس معاونت آموزش: خانم فاطمه قربانی زاده     شماره تماس داخلی 2374

 
 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱