آیین نامه های آموزشی


١١ بهمن ١٤٠٢ ساعت ٩:٤١   
تعداد بازدید:    ٢٩٠    
ردیف  آیین نامه  دانلود

 

1

 

آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ورودی ۹۴ به بعد

 

2

 

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی

 

3

 

آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره تحصیلی ۱۴۰۲ به بعد

 

4

 

آیین نامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی

 

5

 

آیین نامه نظام وظیفه

 

6

 

تسهیلات آموزشی ویژه قهرمانان ورزشی

 

7

 

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

 

8

 

آیین نامه بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری 

 

9

 

آیین نامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیر ایرانی

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱