تاریخچه تحصیلات تکمیلی دانشگاه


١٢ اسفند ١٣٩٤ ساعت ٠:٣٩   
تعداد بازدید:    ٤٠١٢    

 

 

عکس مدیران تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی

         دكتر غفار رئيسي 

دكتر عبدالرحمان محمدخاني سعید حبیبیان دهکردی دکتر محسن مبینی دهکردی   دکتر ناصر شمس اسفند آبادی
تاریخ شروع مدیریت  ۱۴۰۲/۳/۱ ۱۳۹۵/۱۰/۶ ۷/ ۳/ ۱۳۹۳ ۵/ ۱۲/ ۱۳۹۱ ۲۳/ ۷/ ۸۶
تاریخ اتمام مدیریت ادامه دارد  ۱۴۰۲/۳/۱ ۱۳۹۵/۹/۳۰ ۷/ ۳/ ۱۳۹۳ ۵/ ۱۲/ ۱۳۹۱

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

 

 

 

عکس معاونین پژوهشی

نام و نام خانوادگی

دکتر شهرام محمدی

دکتر نادر ساکنیان   دکتر اسماعیل اسدی ​ دکتر جهانگرد محمدی
تاریخ شروع مدیریت  ۲۳/ ۸/ ۸۴ ۲۴/ ۳/ ۸۳  ۱۲/ ۷/ ۸۲ ۱۹/ ۱۲/ ۸۰
تاریخ اتمام مدیریت ۳/ ۷/ ۸۶ ۲۳/ ۸/ ۸۴ 24/ 02/ 83  ۱۲/ ۷/ ۸۲

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱