فرایند تسویه حساب

تمامی مراحل این فرایند از طریق سامانه آموزشی، پژوهشی و دانشجویی sess انجام می شود.

مرحله

 عنوان

كارشناس مربوط

شماره تلفن داخلي

1

ساخت توسط دانشجو

 

 

2

واريز  195,500 ريال  به شماره حساب  - IR64010004001071903018416 -  درآمد اختصاصي دانشگاه   ( اينترنتي )

 

 

3

بررسی تسویه حساب داخلی توسط رئیس بخش

مدير گروه

 

4

بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب کتابخانه

خانم آگشته

 

مراجعه حضوري به دليل تحويل ندادن كتاب امانتي      2791

5

بررسی درخواست توسط کارشناس دفتر شاهد و ایثارگر

آقاي ايماني

 

6

تسویه حساب امور فرهنگی

خانم قرباني زاده

2297

7

بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره تغذیه

خانم پور حسيني

2415

8

بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره خوابگاهها

خانم حكمي- آقاي رضايي منش

 2152 خواهران -   2406 برادران

9

بررسی درخواست  توسط کارشناس تسویه حساب اداره رفاه تسویه حساب صندوق دانشجویی

خانم هاشمي

داخلي 2230 و مستقيم 32321633

10

بررسی درخواست توسط کارشناس نظارت و ارزیابی در صورتي كه دانشجو رتبه برتر باشد

خانم مقيم

2731

11

اداره آموزشهاي آزاد و مجازي

آقاي جهاني

32320399

12

دریافت کارت دانشجویی توسط بایگانی

آقاي يدالهي

2341

 

🔷 مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی

۱) تحویل کارت دانشجویی

۲) سه (3) قطعه عکس جدید( خواهرا ن با حجاب کامل  اسلامی)

۳) تـحـویـل تـصـویـر کارت مــلــی

۴) فعال نمودن فرم تسویه حساب در برنامه آموزشی (sess) بعد از ثبت کامل نمرات دانشجو و طی (12) گام آن و ثبت اتمام دوره برای دانشجو توسط سیستم

۵) ۶) واریز مبلغ 195,500 ریال به حـساب IR640100004001071903018416 بانک تجارت شعبه دانشگاه (برای واجدین دریافت گواهینامه موقت فارغ التحصیلی)

۷) تحویل اصل وتصویرکارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عـمومی برای پسران ( واجدین دریافت گواهینامه موقت فارغ التحصیلی )

۸) تحویل مدارک به قسمت بایگانی اداره آموزش

۹) وصـول تائیدیـه تـحصیلی دوره پیـش دانشــگاهی یـا کـاردانــی ( تحویل یک برگ فتوکپی از گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی به اداره پست و تکمیل فرم درخواست تاییدیه ) برای دانشجویان کارشناسی و داشجویان کارشناسی ارشد و صول تاییدیه کارشناسی و برای دانشجویان دکتری تخصصی وصول تاییدیه کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی می باشد .

10- تحويل فرم توزيع نسخ پايان نامه / رساله ( ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي )

11- تحويل فرم گواهي ثبت پايان نامه / رساله در سایت ایران داک (ویژه دانشجویان  تحصيلات تكميلي (

توجه : مدارک فارغ التحصیلی صرفا" به صاحبان مدرک تحویل می گردد.

🔷سایر اموری که در اداره فارغ التحصیلان انجام می شود

✅ صدور تاییدیه های تحصیلی

✅ صدور دانشنامه  

✅ صدور گواهینامه موقت

🔷سیر امور در اداره فارغ التحصیلان

⚜ 1- صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی و گواهینامه دائم.

    1-1 – بررسی پرونده های فارغ التحصیلی شامل کنترل ریز نمرات ،‌کنترل مدارک ثبت نامی ، بررسی مدارک ارسالی از طرف دانشکده ها، تایید مراتب فراغت از تحصیل و تعیین نوع مدرک تحصیلی استحقاقی و نهایتاً تایپ گواهی مربوط.

    2-1- بررسی ، چک نهایی و امضای گواهی های موقت توسط کارشناس.

    3-1- الصاق عکس ، تمبر و مهر هنگام تحویل  به فارغ التحصیل در قبال اخذ رسید.

⚜2- صدور گواهینامه موقت المثنی.

    1-2- ارائه و تحویل گرفتن فرم استشهاد محلی. فرم شماره (1)

    2-2- واريز مبلغ 920000 ريال به شماره حساب  IR640100004001071903018416  در آمد اختصاصي دانشگاه شهركرد – بانك تجارت شعبه دانشگاه

    3-2- بررسی پرونده مطابق آخرین بخشنامه های وزارت علوم و دریافت مدارک مورد نیاز احتمالی.

     4-2- صدور گواهینامه موقت المثنی و طی کردن مراحل اداری آن و تحویل در قبال اخذ رسید.

⚜3- صدور تاییدیه های تحصیلی

     1-3- دریافت نامه های استعلام صحت و سقم مدارک فارغ التحصیلی ( اعم از دانشنامه و  گواهینامه موقت) از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، آزاد، پیام نور، ادارات ، موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی ، سازمانهای نظام مهندسی و ... در سراسر کشور.

     2-3- دریافت نامه از اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج مبنی بر ارسال و ریز نمرات  فارغ التحصیلی ، تاییدیه و گواهینامه.

     3-3- ارسال تاییدیه تحصیلی و درصورت جعلی و یا مخدوش بودن مدرک و پاسخ مناسب ارسال گردیده در ضمن اعلام به حراست و دفتر حقوقي دانشگاه شهرکرد.

     4-3- ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرا ت پذیرفته شدگان مقاطع بالاتر به سایر دانشگاهها.

     5-3- ارائه و تحویل گرفتن فرم تعهد محضری به فارغ الحصیلان برای ارسال تاییدیه و ریز نمره به واحدهای مختلف دانشگاههای آزاد. ( فرم شماره 2 )

 🔷 مدارک لازم جهت صدور دانشنامه

        1- ارائه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه. ( برای آقایان)

        2-تحویل گواهی موقت فارغ التحصیل که ازاین دانشگاه دریافت نموده.

        3- ارائه برگ مفاصا حساب از صندوق رفاه دانشجویان.

        4- ارائه گواهی انجام تعهد آموزش رایگان از ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی  ياسابفه بيمه تاييد شده یا خرید تعهد مذکور يا ارائه نامه عدم كاريابي از اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان .

        توجه: دوره خدمت نظام وظیفه از مجموع تعهد کسر می شود.

        5- ارائه برابر با اصل شده دانشنامه دوره قبل.

         ( برای فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد و دكتري تخصصي )

         6- واریز مبلغ   264500 ریال به حساب    IR640100004001071903018416   بانک تجارت شعبه دانشگاه شهرکرد.

         7- دو قـطـعـه عـکـس ( خواهران با حجاب کامل اسلامی )

         8- تـصـویـر کـارت مـلـی

         9- اخذ نامه لغو تعهد آموزش رايگان از سامانه سجاد(  /https: //portal.saorg.ir ) (ویژه دانشجویان روزانه )

         10- دانشنامه صرفاً به صاحب مشخصات دانشنامه در قبال ارائه شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر تحویل می شود.

         11- لازم به ذکر است کارشناس دانشگاه هیچ گونه اختیاری در خصوص ثبت نام و لغو تعهد کاربران در سامانه سجاد ندارد . لطفا در این خصوص سوال نفرمایید .

  4- صدور دانشنامه

         1-4 مراجعه دانش آموختگان دوره روزانه به سامانه سجاد (/https://portal.saorg.ir )  جهت ثبت نام اوليه و ثبت درخواست لغو تعهد خدمت آموزش رايگان از طريق يكي از موارد ذيل:

         2-4- گواهی های سابقه کار و سابقه بيمه تاييد شده.

         3-4- نامه عدم کاریابی از اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان مربوطه .

         4-4- در صورت نداشتن و یاکافی نبودن سوابق کار یا نداشتن نامه عدم کاریابی ، تعداد واحد های اخذ شده طبق جداول ارسالی از وزارت علوم شهریه آنها حساب گردیده و مبلغ  از طريق سامانه سجاد محاسبه و به دانشجو اعلام تا  به حساب مربوط واریز گردد.

         5-4- اخذ نامه لغو تعهد آموزش رايگان از سامانه سجاد

         6-4-  تهیه پیش نویس دانشنامه و تایپ آن.

         7-4- تطبیق دادن دانشنامه تایپ شده با پیش نویس و ضمیمه کردن  آن ، الصاق عکس ، تمبر و هولگرام مخصوص .

         8-4- ارسال اصل دانشنامه برای امضا به معاونت محترم آموزشی و سپس ریاست محترم دانشگاه.

         9-4 – در خصوص فارغ التحصیلانی که طبق بخشنامه 5070/22 مورخ 74/9/19 و دستور العمل آن فارغ التحصیل گردیده اند دانشنامه تعلق نمی گیرد اما ضوابط و بررسی آن همانند شرایط دانشنامه بوده و گواهی نامه پایان تحصیلات با امضای مدیر محترم امور آموزشی صادر و تحویل می گردد.

         10-4- دریافت دانشنامه پس از امضای ریاست و تحویل به صاحبان آن در قبال اخذ رسید.

          11-4- درخصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری تحویل گرفتن تصویر دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد به همراه رویت اصل آن و بایگانی تصویر آن در پرونده ( لازم به ذکر است این دسته از دانش آموختگان حتماً باید تاییدیه تحصیلی مدرک ماقبل آنها در پرونده موجود باشد)

        12-4- تایپ نام مدیر امور آموزشی وقت در ذیل ریز نمرات و ارسال برای امضا مسئولین به منظور تحویل به واجدین شرایط دریافت ریز نمرات تائید شده.

        14- 4- بایگانی ریز نمره رسمی در پرونده تا هنگام مراجعه فارغ التحصیلان.

        15- 4 – ممهور کردن ریز نمره در هنگام تحویل به فارغ التحصیلان و تکمیل فرم رسید و بایگانی آن در پرونده و اخذ رسید.

        16- 4- ریز نمرات سالهای پیشین که بصورت دست نویس می باشد تایپ شده و بعد از کنترل در مرحله اداری پاراف و امضاء و تحویل می گردد.   

        17- 4تکمیل فرم تقاضا نامه دریافت دانشنامه و مدارک تحصیلی با قید سوابق کار ارائه شده توسط فارغ التحصیل و ارایه جهت بایگانی در پرونده.

        18-4- صدور گواهی ریزنمرات (مخصوص دانشجویان شبانه ) .

        19- 4- صدور دانشنامه المثنی 

        20- 4 – واریز مبلغ  1,322,500 ریال به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه و دریافت رسید آن و طی نمودن مراحل صدور دانشنامه المثنی و تحویل آن.

⚜ 5- سایر موارد

         1-5- تهیه نامه و اعلام معدل به منظور شرکت در آزمون كارشناسي ارشد و  دکتری دانشگاههای مختلف و آزمونهای مختلف کشوری.

         2-5- صدور و ارسال فرم مخصوی معرفی دانش آموختگان رشته های دامپزشکی جهت انجام طرح نیروی انسانی به سازمان دامپزشکی .

         3-5- در مورد فارغ التحصیلان ماقبل  11/2/1376  معرفی به امور دانشجویان دانشگاه جهت واریز یکجای وجوه وام و دریافت برگه تسویه حساب فوق. ( طبق بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان)

         4-5-انجام مراحل اداری خرید تمبر  و هولوگرام جهت الصاق به مدارک و پیگیری موضوع تا خرید و تحویل از انبار.

   لازم به ذکر است کلیه مدارک و مکاتبات این اداره به صورت تایپ شده انجام می پذیرد و فرمهای دستی هیچگونه کاربردی ندارد.

 

 

 

آدرس: شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد     

تلفن: 03832324401 تا 03832324407

کدپستی: 8818634141

پست الکترونیک: info [at] sku.ac.ir

 

 

 

 
     

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است