وظایف مرکز مشاوره


٢٠ مهر ١٣٩٣ ساعت ١٠:٢٣   
تعداد بازدید:    ٤٣٣٨    

      

 

وظایف مرکز مشاوره

 • بررسی و شناخت استعدادها و علایق دانشجویان و برنامه‌ریزی و تلاش در جهت شکوفایی استعدادها ، هدایت تحصیلی و حرفه‌ای
 • دانشجویان برگزاری جلسات با دانشجویان و پاسخگویی به پرسشهای آنان در مورد مسائل روانی – اجتماعی به کمک کارشناسان و افراد متخصص و صاحبنظر در مسائل روان شناسی ، مشاوره ، روانپزشکی و مددکاری اجتماعی
 • تحقیق درباره مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه برای شناخت عوامل آسیب‌زا 
 • ارائه خدمات برای حل مشکلات مربوط به تحصیل ، خانواده ، ازدواج ، شغل و اختلالات رفتاری و روانی دانشجویان 
 • برقراری ارتباط مؤثر با سایر واحدهای دانشگاهی به منظور کمک به حل مشکلات دانشجویان 
 • مشاوره با دانشجویان در جهت کمک به پیشرفت تحصیلی ، بهبود روابط اجتماعی و ارائه گزارش همراه با فعالیتهای انجام شده به مسئولان دانشگاه و دفتر مرکزی مشاوره در هر سال تحصیلی
 • جمع‌بندی مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه در ابعاد روانی – اجتماعی و ارائه گزارش همراه با فعالیتهای انجام‌شده به مسئولان دانشگاه و دفتر مرکزی مشاوره در هر سال تحصیلی
 • برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و دانشگاهیان با هدف ارتقاء بهداشت روانی آنها 
 • ارائه نظرات کارشناسی درباره مسائل و مشکلات دانشجویان به مسئولان دانشگاه و وزارت متبوع
 • شناسایی منابع حمایتی موجود در جامعه و ارجاع دانشجویان به آنها بر حسب ضرورت 
 • جلب مشارکت دانشجویان در زمینه فعالیتهای بهداشت روانی
 
 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱