مسولین مرکز مشاوره


٢٠ مهر ١٣٩٣ ساعت ١٠:٢٥   
تعداد بازدید:    ٤١٧٠    

 

 

دکتر مهرداد حاجی حسنی

مدیر مرکز بهداشت‌، درمان و مشاوره دانشگاه

mehrdadhajhasani@gmail.com

2145


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱