تماس با ما


٠٨ شهریور ٢٠١٥ ساعت ١٥:٣١   
تعداد بازدید:    ٥١٩٢    

تلفن مستقیم      03832321633  

          

​تلفن دانشگاه: 7-03832324401       داخلی : 2230

 

فاکس : 03832321633


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱