.


١٤ اردیبهشت ١٣٩٤ ساعت ٩:٣٥   
تعداد بازدید:    ٦٤٥٧    

1- رئیس شورای بررسی موارد خاص

دکتر یاسر پیرعلی (رئیس دانشگاه)

 

 2- نائب رئیس کمیسون موارد 

دکتر شفیق شفیعی (معاون آموزشی دانشگاه)

 

3- دبیر کمیسیون موارد خاص

دکتر محمد علی نظری (معاون دانشجویی دانشگاه)

 

 4- عضو کمیسیون موارد خاص 

دکتر غفار رئیسی

 

5- عضو کمیسیون موارد خاص

خانم دکتر مختاری

 

6- عضو کمیسیون موارد خاص

دکتر مهدی قاسمی (رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

7- رئیس دبیرخانه کمیسیون موارد خاص

دکتر محمدرضا مرادی

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱