اعضاء کمیسیون موارد خاص


١٤ اردیبهشت ١٣٩٤ ساعت ٩:٣٥   
تعداد بازدید:    ٥٩٤٧    

رئیس شورای بررسی موارد خاص

دکتر یاسر پیرعلی (رئیس دانشگاه)

 

 

دبیر شورای بررسی موارد خاص

دکتر محمد علی نظری (معاون دانشجویی دانشگاه)

 

 

 

رئیس دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص

دکتر محمدرضا مرادی

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱