مراحل ثبت نام وام از طریق پورتال دانشجویی


٠٨ شهریور ٢٠١٥ ساعت ١٥:٢٩   
تعداد بازدید:    ٤٧٠٨    

 بعد از وارد شدن به نرم افزار فوق و انتخاب درخواست وام و سپس مرحله به مرحله نحوه ی درخواست را دقیقا طبق فرمت تعریف شده انجام و تایید نهایی ثبت گردد.

 

توجه :

لازم بذکر است برای دانشجویانی که اولین بار متقاضی وام هستند وسند تعهد را تکمیل و دریافت نموده اند می رساند که اصل تعهدنامه محضری و تصویر حکم کارگزینی ضامن باید بصورت دستی به اداره رفاه و خدمات دانشجویی ارائه گردد در غیر اینصورت وام به متقاضی مربوطه تعلق نمیگیرد و دفتر هیچگونه مسولیتی در قبال این مسئله ندارد.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱