یکشنبه ٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 114043105211 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فیزیک 1 113043002030 پایه مشاهده سرفصل
ریاضی 1 119033000130 پایه مشاهده سرفصل
فارسی عمومی 115013000130 عمومی مشاهده سرفصل
مهندسی محیط زیست 114043104810 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
نقشه برداری 1 و عملیات 214043105311 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آمار و احتمالات مهندسی 214043104420 پایه مشاهده سرفصل
معادلات دیفرانسیل 219033000330 پایه مشاهده سرفصل
ریاضی 2 219033000230 پایه مشاهده سرفصل
زمین شناسی مهندسی 214043106920 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
استاتیک 214043105730 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
برنامه نویسی کامپیوتر 314023100330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
طراحی معماری و شهرسازی 314043105620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 314043105400 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مقاومت مصالح 1 314043105930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
دینامیک 314043105830 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اقتصاد مهندسی 314043112620 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مقاومت مصالح 2 414043108630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اصول مدیریت ساخت 414043108720 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مهندسی سیستم ها 414043109720 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
تکنولوژی بتن 414043112220 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
محاسبات عددی 419033000520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مکانیک خاک 414043107030 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مکانیک سیالات 414043107330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تحلیل سازه ها 1 414043106030 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سازه های فولادی 1 514043106630 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سازه های بتن آرمه 1 514043106330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تحلیل سازه ها 2 514043106130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
هیدرولیک و آزمایشگاه 514043107421 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمابشگاه مکانیک خاک 514043107101 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تاسیسات مکانیکی و برقی 514043110720 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سدهای کوتاه 514043111920 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ماشین آلات ساختمانی 514043108420 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اصول مهندسی آب و فاضلاب 614043112830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اصول مهندسی سد 614043110520 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مهندسی پی 614043107220 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
راهسازی 614043107720 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سازه های فولادی 2 614043106720 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سازه های بتنی 2 614043106430 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 614043112301 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مهندسی ترابری 714043108020 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
متره و برآورد پروژه 714043108111 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اصول مهندسی زلزله و باد 714043106230 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روسازی راه 714043107920 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مقررات ملی ساختمان 714043111030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اصول مهندسی ترافیک 714043109120 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کاربردکامپیوتر 714043109620 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اصول مهندسی تونل 814043112120 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
پروژه سازه های فولادی 814043106801 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پروژه سازه های بتن آرمه 814043106501 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روش های اجرایی ساختمان 814043107600 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پروژه راهسازی 814043107801 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است