یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

اخبار جدید
برنامه زمانبندي جلسه دفاع دانشجويان تحصيلات تكميلي در خردادماه 98
انتصاب سرپرست دانشكده فني و مهندسي
كسب مرتبه دانشياري توسط دو نفر ديگر از اعضاي هيئت علمي دانشكده فني و مهندسي
انتصاب سرپرست امور اداری دانشگاه
ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيئت علمي
ارتقاء مرتبه علمي دو نفر از اعضاي هيات علمي دانشكده
قهرمانی تیم والیبال مهندسی (ب سابق) دانشکده فنی و مهندسی در مسابقات درون دانشگاهی
قابل توجه دانش آموختگان تحصيلات تكميلی- پذيرش در رشته مهندسی
راهیابی تیم دانشکده فنی و مهندسی با نام مهندسی (ب سابق) به مرحله نهایی مسابقات درون دانشگاهی
راهیابی تیم دانشکده فنی و مهندسی با نام فنی (الف سابق) به مرحله نهایی مسابقات درون دانشگاهی
دهمين دفاع پايان‌نامه دكتري در دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهركرد
ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی دانشکده
انتصاب مدیر گروه جدید عمران
هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
فارغ التحصیلی اولین دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
دومین پیروزی تیم والیبال دانشکده فنی و مهندسی برابر تیم دانشگاه علوم پزشکی
پیروزی تیم والیبال دانشکده فنی و مهندسی برابر تیم استانداری
گواهینامه راه‌ اندازی مرکز آپای دانشگاه شهرکرد
رئوس خدمات قابل ارائه به صنعت توسط اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
برگزاری اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی در دانشگاه شهرکرد
مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
محمد علی محمدی
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
m.a.mohammadi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~momohammadi
معاون آموزشی
امیر هاشمی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
32324401-2305
hashemi.amir@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hashemi
معاون پژوهشی
افشین احمدی ندوشن
دانشیار گروه مهندسی مکانیک - سیالات
03832324438
ahmadi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Aahmadi
معاون مالی
سید حسن نوربخش
استادیار گروه مهندسی مکانیک - جامدات
038-32324430
Nourbakhsh.SH@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Nourbkhsh
آمار اعضای هیات علمی
اعضای هیئت علمی دانشکده
هادی آروین
استادیار گروه مهندسی مکانیک - جامدات
03832324401
hadi.arvin@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Arvin
سعید اباذری
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
https://www.sku.ac.ir/~Abazari
نویدرضا ابجدی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2358
navidabjadi@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Abjadi
مجید ابن علی حیدری
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
382-4424401-2139
ebnali-m@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ebnali
امین احمدی
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401-2136
Aminahmadi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~aminahmadi
هاجر احمدی مقدم
استادیار گروه مهندسی مواد
hajar.ahmadi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hahmadi
افشین احمدی ندوشن
دانشیار گروه مهندسی مکانیک - سیالات
03832324438
ahmadi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Aahmadi
راضیه اسکندری
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
03832324401
r.eskandari@aut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~eskandari
ساسان اطرج
دانشیار گروه مهندسی مواد
03832324401
sasan.otroj@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~otroj
محسن بت شکنان دهکردی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک - جامدات
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Botshekanan
محمد احسان بصیری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
038-32322305
basiri@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Basiri
مرتضی بیاره
استادیار گروه مهندسی مکانیک - سیالات
038-3444-2141
m.bayareh@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~biyareh
سیداحمد تجلی
استادیار گروه مهندسی مکانیک - جامدات
03832324401
s.a.tajalli@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Tajalli
امیر ترابی
استادیار گروه مهندسی مکانیک - سیالات
03832324401
torabi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Torabi
صمد تقی پور بروجنی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2161-03832324401
s.taghipour(-AT-)eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Taghipour
مریم تقی زاده دهکردی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03834422109
maryam_td121@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Taghizadeh
حامد جاودانیان
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
javdanian@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Javdanian
علیرضا جهانگیری
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Jahangiri
عباس حری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
4134
ahorri@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Horri
سعید حقوقی اصفهانی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
03832324438
hoghoughi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hoghoughi
هیثم حیدرزاده
استادیار گروه مهندسی عمران
+98-(0)38-3232-4424
Heidarzadeh@ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~heidarzadeh
علی حیدری
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324438
heidari@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~aliheidari
مجتبی خسروی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
m_khosravi959@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~mkhosravi
هادی خسروی فارسانی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
03832324407-2285
khosravi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~khosravi
سید یاسر درخشنده قهفرخی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2136
y_derakhshandeh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~derakhshandeh
آرش دقیقی
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
+98 38 3232 4401
E-mail: A @ B ,,, b = eng.sku.ac.ir , A = daghighi-a /// Telegram UserName: @Daghighi_Arash
https://www.sku.ac.ir/~Daghighi
مهدی دلشاد
استادیار گروه مهندسی مواد
https://www.sku.ac.ir/~delshad
علی دوست محمدی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324438
Alidstm@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Doostmohammadi
عبدالرضا ربیعی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
03832324401
rabiee@eng.sku.ac.ir , rabiee@iust.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~abRabiee
رضا روحانی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
03832324401
rrohani.cse@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Rohani
افراسیاب رئیسی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک - سیالات
03832324401
raisi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~aRaeisi
مهدی رئیسی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
Raeissi@eng.sku.ac.ir, mehres@ma.iut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mRaeisi
احسان زمانی
استادیار گروه مهندسی مکانیک - جامدات
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ezamani
محمد رضا سائری
دانشیار گروه مهندسی مواد
03832324401
saeri_mohammad@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~saeri
احمدرضا سجادی دهکردی
استادیار گروه مهندسی مکانیک - سیالات
https://www.sku.ac.ir/~sajadi
علیرضا شاطری نجف آبادی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک - سیالات
shateri@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ashateri
بهروز شایق بروجنی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Shayegh
ابراهیم شریفی
استادیار گروه مهندسی مواد
03832324401
ibrahim.sharifi@outlook.com
https://www.sku.ac.ir/~Sharifi
حسن شریفی
دانشیار گروه مهندسی مواد
03832324401
sharifi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hsharifi
غلامرضا شمس
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
g.shams@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~shams
مریم شهریاری
استادیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
32324401
m.shahriari@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~MShahriari
یعقوب طادی بنی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک - جامدات
32324401-2167
tadi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~tadi
حامدرضا ظریف صنایعی
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
zarif@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~zarif
رسول عالی پور
استادیار گروه مهندسی عمران
00983832324401-2141
R.Alipour@sku.ac.ir & Civil.alipour@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~ralipour
غلامرضا عرب مارکده
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2140
arab-gh@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~arab
نوشین قادری
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
2122
ghaderi.nooshin@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~nghaderi
بهزاد قاسمی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک - سیالات
0381-4424438
behzadgh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~beghasemi
علی قیاسیان
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401-2306
ghiasian.ali at eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghiasian
عباس کارگر
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2142
kargar@ieee.org
https://www.sku.ac.ir/~kargar
رضا کامگار
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401-2136
kamgar@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Kamgar
مریم کریمی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
https://www.sku.ac.ir/~makarimi
یاسر کیانی
استادیار گروه مهندسی مکانیک - جامدات
32324401-2140
y.kiani@aut.ac.ir, y.kiani@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ykiani
احمد کیوانی
استادیار گروه مهندسی مواد
32324401-2148
Keyvani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Keyvani
حسین گلستانیان
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک - جامدات
2324438
golestanian@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~golestanian
زهرا مبینی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ZMobini
محمود محمد رضاپور طبری
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324401-3 (2390)
mrtabari@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~pourtabari
محمد علی محمدی
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
m.a.mohammadi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~momohammadi
مجتبی مصطفوی قهفرخی
مربی گروه مهندسی کامپیوتر
2144
Mostafavi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Mostafavi
سیدوحید میرمقتدایی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
mirmoghtadaei@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Mirmoghtadaei
شهلا نعمتی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
038-32322255
s.nemati@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~snemati
سید حسن نوربخش
استادیار گروه مهندسی مکانیک - جامدات
038-32324430
Nourbakhsh.SH@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Nourbkhsh
محمدرضا نیلفروشان
دانشیار گروه مهندسی مواد
2103
m_r_nilforoushan@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~nilforoushan
سید مرتضی هاتفی
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
smhatefi@alumni.ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hatefi
امیر هاشمی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
32324401-2305
hashemi.amir@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hashemi
پیوندهای مفید
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است