شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
حامد جاودانیان دانشیار03832324401javdanian@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
علیرضا جهانگیری دانشیار03832324401jahangiri@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
هیثم حیدرزاده دانشیار+98-(0)38-3232-4424Heidarzadeh@sku.ac.ir; Heidarzadeh@ut.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
علی حیدری دانشیار03832324438heidari@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
غلامرضا شمس استادیار03832324401g.shams@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
حامدرضا ظریف صنایعی استادیار03832324401zarif@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
رسول عالی پور استادیار00983832324401-2141R.Alipour@sku.ac.ir & Civil.alipour@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
رضا کامگار دانشیار03832324401-2136kamgar@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
سید مرتضی هاتفی دانشیار03832324401smhatefi@alumni.ut.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است