چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


نام نام خانوادگینام رشتهوضعیت
افسانهاحمدیان فارغ التحصيل
مرجاناسدی خشویی فارغ التحصيل
مینااسدی سامانی فارغ التحصيل
سحرامینیان فارغ التحصيل
اسامهبابایی فارغ التحصيل
امیربراتی دانش پذير
هاجربنده خدا فارغ التحصيل
میلادبهرامی دانشجو
مرتضیبیگی ملک ابادی فارغ التحصيل
آسیهتقی پور فارغ التحصيل
مهدیجام گوهری دانشجو
زهراجعفری فارغ التحصيل
مهدیجعفری فارسانی دانشجو
مهردادجلیل دانشجو
ایرججلیل پیران فارغ التحصيل
مریمخدابخشی سورشجانی دانشجو
غفارخسروانی اصل فارغ التحصيل
نوربخشدارابی فارغ التحصيل
سهیلاداودی حموله دانشجو
احمدرضاراستی بروجنی دانشجو
مهدیسلطانی دانشجو
فرشتهسلیمیان ناغانی فارغ التحصيل
طاهرهشاهقلیان قهفرخی فارغ التحصيل
نسیمصفری علی قیالو دانشجو
ایرجعباسی دهکرد فارغ التحصيل
مهدیعرب مارکده دانشجو
حامدعلیمردانی ناغانی دانشجو
مریمفدایی ده چشمه دانشجو
مسیبکبیری سفیددشتی فارغ التحصيل
بهنازکریمی فارغ التحصيل
سهیلاکریمیان کاکلکی دانشجو
فاطمهکهیانی دانشجو
محسنمختاریان دانشجو
عباسمرادطلب دانشجو
مهدیهمرادی دزکی دانشجو
مژدهمردانی پور دانشجو
پرویزمنصوری بیرکانی فارغ التحصيل
احمدمیراحمدی شلمزاری دانشجو
نیوشانیکی فارغ التحصيل
امیدیزدی فارغ التحصيلکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است