شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
ترمودینامیک پیشرفته مواد 114034100520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روشهای پیشرفته شناخت و آنالیز مواد 114034101020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سرامیکهای مهندسی اکسیدی 114034101120 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مباحث وی‍ژه 114034101320 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سرامیکهای مهندسی پیشرفته 114034101430 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
بیومواد 114034101520 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
نانو مواد 114034101820 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فرایندهای قبل از پخت در سرامیکها 114034100020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
شکل دادن پیشرفته سرامیکها 114034100120 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سرامیکهای مهندسی غیر اکسیدی 114034100220 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد 114034100310 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
چسبهای سرامیکی 114034102420 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کامپوزیتها 114034102520 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سمینار 1 314034110820 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پایان نامه 314034900660 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سمینار 1 314034100402 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روشهای نوین سنتز مواد سرامیکی 314034101920 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است