شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
هاجر احمدی مقدم دانشیار hajar.ahmadi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مهدی دلشاد استادیار   مشاهده صفحه خانگی
مهدی رئیسی استادیار03832324401Raeissi@eng.sku.ac.ir, mehres@ma.iut.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محمد رضا سائری دانشیار03832324401saeri_mohammad@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
بهروز شایق بروجنی دانشیار03832324401b.shayegh@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
ابراهیم شریفی استادیار03832324401ibrahim.sharifi@outlook.com مشاهده صفحه خانگی
حسن شریفی دانشیار03832324401sharifi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
احمد کیوانی دانشیار32322148-03832324435ahmadkeyvani@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
محمدرضا نیلفروشان دانشیار2103m_r_nilforoushan@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است