شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
فیزیک 1 113043002030 پایه مشاهده سرفصل
شیمی عمومی 113013001030 پایه مشاهده سرفصل
آزمایشگاه شیمی عمومی 113013001101 پایه مشاهده سرفصل
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 114023000601 اصلی مشاهده سرفصل
کارگاه عمومی 214013000601 پایه مشاهده سرفصل
کریستالوگرافی 214033104530 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
استاتیک 214033114920 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
شیمی فیزیک مواد 314033104730 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خواص فیزیکی مواد 1 314033104930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مقاومت مصالح 314033104430 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مهندسی محیط زیست 414033104820 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خواص فیزیکی مواد 2 414033105320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه متالوگرافی 414033115610 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پدیده های انتقال 414033104630 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خواص مکانیکی مواد1 414033105130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد1 514033105201 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
ریخته گری 1 514033105830 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خواص مکانیکی مواد 2 514033106430 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خوردگی و اکسیداسیون 514033106930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه عملیات حرارتی 514033107101 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
استخراج فلزات 1 (آهن و فولاد) 514033107220 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
عملیات حرارتی 514033107020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
محاسبات عددی 519033000520 پایه مشاهده سرفصل
مواد دیرگداز 614033107720 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
استخراج فلزات 2 (آهن و فولاد) 614033107320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
ریخته گری 2 614033107830 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
متالوژی پودر 614033106720 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه ریخته گری 1 614033105901 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
انتقال مطالب علمی وفنی 614033105710 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
شکل دادن فلزات 614033106230 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
متالوژی سطوح و پوشش ها 614033108330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پلیمرها 614033109320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آلیاژهای غیرآهنی 614033109620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
بررسی های غیر مخرب 714033108120 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
پروژه 799013000103 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
انجماد فلزات 714033106020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روش های نوین آنالیز مواد 714033106820 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
انتخاب مواد فلزی 714033107920 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
زبان تخصصی 714033109420 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کارآموزی 814033121301 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مواد پیشرفته 814033108020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
متالوژی جوشکاری 814033106530 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه متالوژی جوشکاری 814033106601 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه انجماد فلزات 814033106101 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است