سه شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٧


رشته های تحصیلی دانشکده
گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
صنایع دستی
طراحی
نگارگری
چوب
سفال
آموزش هنرهای تجسمی
--
--
--
--
--
فرش
بافت
رنگرزی
طراحی
--
--
--
فقه و حقوق اسلامی
حقوق شرکت های تجاری -آموزش محور
فقه و حقوق جزا
فقه و حقوق خصوصی
فقه و حقوق اسلامی
--
--
--
--


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است