چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣

 

 

 

مدیر آموزشهای آزاد و مجازی

نام و نام خانوادگی

دکترعلی ملکی

☎️  شماره تماس:  
🌍صفحه خانگی: مشاهده صفحه شخصی

📬پست الکترونیک:

drmaleki@iran.ir

 

 مدیریت آموزشهای آزاد و مجازی

 

 

🔷 از رسالت های مهم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری فراگیر نمودن و استمرار بخشیدن آموزش عالی برای اقشار مختلف جامعه می باشد. آموزشهای عالی نوبت دوم، موضوع تبصره 48 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور از سال 1369 تا کنون قابل اجرا بوده که از ابتدای مهر ماه سال 1382 در دانشگاه شهرکرد عملی شده است و اهداف آن به شرح ذیل است:

 •  کمک به ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه
 •  افزایش تعداد دانش آموختگان آموزش عالی
 •  پاسخگوئی به تقاضای روز افزون اجتماعی به آموزش عالی
 •  تنوع بخشی به منابع مالی و افزایش توان مالی دانشگاه

مدیریت آموزشهای آزاد و مجازی در چارچوب قوانین و مقررات تنظیمی ابلاغی از سوی وزارت علوم سعی در ایجاد بستری برای توانمندسازی دانشجویان دانشگاه دارد. در این راستا برخی از وظایف این مدیریت، در حوزه آموزشهای آزاد برخی در حوزه آموزشهای مجازی تعریف شده است.

🔷 برخی از وظایف و اختیارات معاونت:

 وظایف در حوزه آموزشهای آزاد:

 • مدیریت مالی و نظارت بر دانشجویان شهریه پرداز (پردیس، شبانه)
 • کنترل و مدیریت مالی در خصوص سقف استفاده از آموزشهای رایگان در هر مقطع تحصیلی بنابر مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و محاسبه شهریه سنوات مازاد در این خصوص
 • صدور مجوز برای اجرای دوره‌های آموزشی آزاد پیشنهادی توسط پردیس‌ها و دانشکده‌ها
 • نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی آزاد اجرا شده
 • بررسی گزارش‌های آماری دوره‌های آموزشی آزاد اجرا شده و ارزشیابی عملکرد آنها
 • تأیید نهایی گواهینامه‌های صادره برای پایان دوره‌های آزاد

 

وظایف در حوزه آموزشهای مجازی:

 • برنامه ریزی فنی و اجرایی به منظور ارائه خدمات آموزشی به صورت الکترونیک
 • ارائه دروس رسمی ارائه شده دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • برنامه ریزی و مدیریت کلاسهای آموزشی به صورت مجازی در صورت اعلام نیاز گروه های آموزشی
 • برنامه ریزی و اجرای فرایند پذیرش دانشجو در دوره های رسمی دانشگاهی به صورت مجازی

کارشناس:
​      حبیب الله جهانی جوانمردی               شماره تماس: 32320399

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است