چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
تشریح و رده بندی گیاهی پرتو روشندلزراعت 112
اصول زراعت عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 130
بیوشیمی گیاهی پرتو روشندلزراعت 120
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
فیزیولوژی گیاهان زراعی محمد رفیعی الحسینیزراعت 121
کنترل و گواهی بذر علی عباسی سورکیزراعت 111
کنترل و گواهی بذر علی عباسی سورکیزراعت 211
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی محمود رضا تدینزراعت 120
رابطه آب و خاک و گیاه عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 121
دامپروری عمومی زراعت 121
اصول و روش های آبیاری بهزاد قربانیزراعت 121
آشنایی با کامپیوتر رودابه راوشزراعت 120
ژنتیک 11131
اصول اصلاح نباتات 5222cd69-4de5-470b-9290-16c3ef2006cc' 11131
طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی 533fd24c-ccb5-4d13-a019-7be63dbd8379' 11121
فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها f0369395-239e-4ac0-a8e7-cd1012842378' 11130
زراعت تکمیلی 743edb1a-b7d1-4a72-815b-82f94f8682d6' 11130
مباحث نوین در زراعت 906170fb-79af-4a60-acf0-fafac6641659' 11120
اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان e4fc136b-a970-4428-baf1-99f065455a20' 11120

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است