سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣


 

 

ردیف عکس نام و نام خانوادگی عنوان مرجع تایید کننده مشاهده صفحه خانگی

 

 

1

 

 

مشاهده اعضا

 

 

سومین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران

 

 

انجمن ماشین بینایی و تحلیل تصویر ایران

 

 

مشاهده سایت کنفرانس 

           

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است