دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
مجید ابن علی حیدری دانشیار382-4424401-2139ebnali-m@eng.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مریم تقی زاده دهکردی استادیار03834422109maryam_td121@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
آرش دقیقی دانشیار+98 38 3232 4401E-mail: A @ B ,,, b = eng.sku.ac.ir , A = daghighi-a مشاهده صفحه خانگی
نوشین قادری استادیار2122ghaderi.nooshin@eng.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
علی قیاسیان استادیار ghiasian.ali at eng.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
زهرا مبینی استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
محمد علی محمدی دانشیار03832324401m.a.mohammadi (at) sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
سیدوحید میرمقتدایی استادیار03832324401mirmoghtadaei@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
امیر هاشمی استادیار32324401-2305hashemi.amir@eng.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است