سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣

 

فرم های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

ردیف عنوان فرم  فایل پیوست 
1 فرم بررسی درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه( بازگشت به تحصیل، مرخصی، تمدید سنوات، انتقالی، مهمانی، تغییر رشته و...) دانلود
2 فرم مهمانی موقت بدون طرح در کمیسیون موارد خاص دانلود
  فرم تمدید سنوات، حذف نیمسال با احتساب، مرخصی با احتساب، انصراف از تحصیل بدون طرح در کمیسیون موارد خاص دانلود
  فرم مهمانی با طرح در کمیسیون موارد خاص دانلود
3 فرم درخواست بررسي مشكل آموزشی(انتخاب واحد) دانلود
4 فرم انتخاب واحد دانشجويان مهمان و انتقالي به دانشگاه شهركرد دانلود
5 فرم درخواست انصراف از تحصیل دانلود
6 فرم حذف پزشکی آزمون پایان ترم  دانلود
7 درخواست بررسی مجدد برگه امتحانی دانلود
8 فرم اعلام وضعیت تحصیلی دانشجو دانلود
9 فرم تطبيق واحد دانشجويان مهمان و انتقالی دانلود
10 فرم قرارداد حق التدریس دانلود
11 فرم فعالیت آموزشی پ‍ژوهشی دانلود

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است