چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
غلامرضا عرب مارکده
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2140
arab-gh@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~arab
اعضای هیئت علمی گروه
سعید اباذری
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
https://www.sku.ac.ir/~Abazari
نویدرضا ابجدی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2277
navidabjadi(at)yahoo.com, abjadi.navidreza(at)sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Abjadi
صمد تقی پور بروجنی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2161-03832324401
s.taghipour(-AT-)eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Taghipour
سعید حقوقی اصفهانی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
03832324438
hoghoughi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hoghoughi
سید یاسر درخشنده قهفرخی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2136
y_derakhshandeh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~derakhshandeh
عبدالرضا ربیعی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
03832324401
rabiee@eng.sku.ac.ir , rabiee@iust.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~abRabiee
مریم شهریاری
استادیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
32324401
m.shahriari@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~MShahriari
غلامرضا عرب مارکده
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2140
arab-gh@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~arab
عباس کارگر
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
03832324438
kargar@ieee.org
https://www.sku.ac.ir/~kargar
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است