دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
سعید اباذری دانشیار   مشاهده صفحه خانگی
نویدرضا ابجدی دانشیار2277navidabjadi(at)yahoo.com, abjadi.navidreza(at)sku.ac.ir, , abjadi.blogfa.com مشاهده صفحه خانگی
فائقه ایران نژاد استادیار faegheh.irannezhad@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
صمد تقی پور بروجنی استاد تمام2161-03832324401s.taghipour(-AT-)sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
سعید حقوقی اصفهانی دانشیار03832324438hoghoughi@eng.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
سید یاسر درخشنده قهفرخی دانشیار2136y_derakhshandeh@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
عبدالرضا ربیعی دانشیار03832324401rabiee@sku.ac.ir , Abdorrezarabiee@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
مریم شهریاری دانشیار32324401m.shahriari@eng.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
غلامرضا عرب مارکده دانشیار2140arab-gh@eng.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
عباس کارگر دانشیار03832324438kargar@ieee.org مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است