دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
هادی آروین استاد تمام03832324401hadi.arvin@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محسن بت شکنان دهکردی دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
سیداحمد تجلی استادیار03832324401s.a.tajalli@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
احسان زمانی دانشیار03832324401zamani.ehsan@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
یعقوب طادی بنی استاد تمام32324401-2167 tadi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
یاسر کیانی دانشیار32324401-2140y.kiani@aut.ac.ir, y.kiani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
حسین گلستانیان استاد تمام2324438golestanian@eng.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
سید حسن نوربخش دانشیار038-32324430Nourbakhsh.SH@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است