جمعه ٤ بهمن ١٣٩٨

آیین نامه ها


آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی ۹۱ تا ۹۳ [دانلود]

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ورودی ۹۴ به بعد [دانلود]

 

فرم ها


درخواست بررسی مجدد برگه امتحانی و تغییر نمره [دانلود]

فرم تقاضای انتقال موقت (میهمان) [دانلود]

درخواست مرخصی تحصیلی [دانلود]

فرم اعلام وضعیت دانشجوی فارغ التحصیل [دانلود]

برگ تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری حرفه ای [دانلود]

فرم قرارداد حق التدریس برای مدرسین مدعو و کارشناسان دانشگاه شهرکرد [دانلود]

فرم اطلاعات اساتيد [دانلود(جديد)

فرم بررسي مشکلات آموزشي    [فايل PDF]     [فايل Word]

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است