جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١


ریاست دانشکده
جهانگیر صفری
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
‎038-32324411
safari-j@sku.ac.ir          safari_706@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~safari
معاون آموزشی
مجید ساریخانی
استادیار گروه باستان شناسی
03832324411
sarikhanimajid@yahoo.com; sarikhani.majid@lit.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~sarikhani
معاون پژوهشی
علی روحانی
دانشیار گروه زبان‌های خارجی
03832324401
roohani-a@sku.ac.ir - roohani.ali@gmail.com
https://sku.ac.ir/~Roohani

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است