یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩

https://www.sku.ac.ir/Vice-President/academics/Page/4265

مطالعه دقیق آیین نامه فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

جمع آوری مدارک مورد نیاز

ثبت نام در پورتال سازمان امور دانشجويان ( راهنماي ثبت نام )

راهنمای تکمیل فرم تعهد کارمندی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است