چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢

دانشکده علوم ریاضی از سال ۱۳۹۰ به عنوان یک دانشکده تأسیس شد. هسته اولیه این دانشکده بعنوان گروه ریاضی در سال ۱۳۷۱ با پذیرش دانشجوی ریاضی شروع به فعالیت کرده است، این دانشکده در حال حاضر دارای حدود ۵۷۵ دانشجو است که شامل دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این دانشکده دارای گروههای آموزشی ریاضی محض، ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر می باشد. و نیز دارای ۲۹ عضو هیأت علمی استاد ، استادیار و دانشیار می باشد.جهت سرویس دهی مناسب به دانشجویان و نیز انجام امور تحقیقاتی دانشکده مجهز به سایت کامپیوتری با نرم افزارهای پیشرفته ریاضی می باشد. قابل ذکر است که تأسیس قطب آنالیز غیر خطی، بهینه سازی و کنترل نیز از دستاوردهای مهم این دانشکده محسوب می شود.

 

 

 

عکس ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

دکتر محمد غلامی

دکتر نها افتخاری

دکتر علیرضا انصاری

دکتر رضا خوش سیر

دکتر محمدرضا ریسمانچیان

تاریخ شروع مدیریت

25 خرداد 1401

۲۵ اسفند ۱۳۹۸

۵ اسفند۱۳۹۶

۵ بهمن۱۳۹۳

۹ اسفند ۱۳۹۰

تاریخ اتمام مدیریت

ادامه دارد

25 خرداد 1401

۲۵ اسفند ۱۳۹۸

۵ اسفند۱۳۹۶

۵ بهمن۱۳۹۳

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

در ادامه گروه های آموزشی و جزييات مربوطه آورده شده است:

ردیف

نام گروه

سال تاسیس

تعداد اعضای هیات علمی

توضیحات گرایش های تحصیلی

 مدیرگروه

مشاهده صفحه گروه 

   

 

 

۱      

 

 

ریاض کاربردی

 

 

1387

 

 

11

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱    

دکترای ریاضی کاربردی

1391

10

۲

دکترای آنالیز عددی

1391

8

۳

کارشناسی ارشد معادلات دیفرانیسل و سیستم های دینامیکی

1391

12

۴

کارشناسی ارشد آنالیز عددی

1388

12

۵

کارشناسی ارشد کد و رمز

1390

4

6

کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها

1376

114

 

مجموع

160

دکتر جواد علیدوستی

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۲ 

 

 

ریاضی محض

 

 

1373

 

 

9

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱

دکترای​ تخصصی جبر

1384

6

۲

دکترای آنالیز

1393

8

۳

کارشناسی ارشد جبر

1381

3

۴

کارشناسی ارشد آنالیز

1390

6

 

مجموع

23

دکتر علی بیاتی

 

 

مشاهده صفحه گروه

 

 

۳

 

 

علوم کامپیوتر

 

 

1391

 

 

9

ردیف

نام گرایش و مقطع تحصیلی

سال تاسیس

تعداد دانشجو

 ۱  

کارشناسی علوم کامپیوتر

1391

134

 

مجموع

134

 

دکتر مهدی کدیور

 

 

مشاهده صفحه گروه

مجموع تعداد دانشجویان دانشکده علوم ریاضی

317​

 

تاریخ به روز رسانی: 10 اسفند۱۳۹9       


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است