چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣

معرفی مرکز محاسبات سریع (پردازش موازی) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد و نحوه درخواست و استفاده ازآن


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است