چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


رشته های تحصیلی دانشکده

گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
مخابرات سیستم
مدارهای مجتمع الکترونیک
الکترونیک
--
--
--
مهندسی برق (قدرت، کنترل)
مهندسی برق - قدرت
مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق - سیستم های قدرت
مهندسی برق - کنترل
مهندسی برق
-
--
--
--
--
مهندسی عمران
آب و سازه های هیدرولیکی
ژئوتکنیک
سازه
مهندسی عمران-عمران
--
--
--
--
مهندسی کامپیوتر
نرم افزار
فناوری اطلاعات
-
--
مهندسی متالورژی و مواد
مهندسی خوردگی و حفاظت مواد
سرامیک
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
مهندسی مواد (گرایش عمومی کارشناسی)
متالورژی صنعتی
متالورژی
--
-
--
--
--
--
مهندسی مکانیک-جامدات
طراحی کاربردی
مکانیک
طراحی جامدات
-
--
--
مهندسی مکانیک-سیالات
تبدیل انرژی
مکانیک
حرارت و سیالات
-
--
--


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است