دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه/رساله دانشکده فنی و مهندسی

۱

دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه/رساله دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دریافت فایل پیوست

 

برنامه زمانبندی دانشجویان دکتری

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

برنامه چهار ساله دانشجویان دکتری

دریافت فایل پیوست

۲ تمدید یک نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دریافت فایل پیوست
۳ گزارش شش ماهه پیشرفت تحصیلی دریافت فایل پیوست
۴ انتخاب استاد راهنما دریافت فایل پیوست
۵ تعیین موضوع رساله دریافت فایل پیوست

 

نحوه تشویق دانشجویان دکتری

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

پرداخت هزینه های شرکت و ارائه مقاله در همایش دانشجویان (فقط مستخرج از پایان نامه)

دریافت فایل پیوست

۲ ارسال مقالات چاپ شده دانشجویان در مجلات معتبر داخل و خارج از کشور برای دریافت تشویقی (فقط مستخرج از پایان نامه) دریافت فایل پیوست
۳

ارسال مستندات مربوط به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

-

مراحل برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری 

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

فرم درخواست و اعلام آمادگی شرکت در آزمون جامع  ویژه دانشجویان ورودی 98 و به بعد

دریافت فایل پیوست

2 فرم درخواست و اعلام آمادگی شرکت در آزمون جامع  ویژه دانشجویان ورودی 97 و قبل  دریافت فایل پیوست
3 هماهنگی و برگزاری جلسات امتحان جامع -
4

ارسال نتیجه امتحان جامع به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

-
 

 

مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان دکتری 

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

دریافت فرمت خام پروپوزال دانشجویان دکتری

دریافت فایل پیوست

۲

ارسال پروپوزال برای اساتید راهنما به همراه گزارش پیشینه پژوهش

-
۳

موافقت با برگزاری جلسه دفاعیه در جلسه گروه تخصصی و تائید معاونت پژوهشی دانشکده

-
۴ هماهنگی و برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال -
۵

انجام اصلاحات مورد نیاز پروپوزال با اعلام  تائید اساتید داور و راهنما و مشاور

-
۶

ارسال نسخه نهایی پروپوزال برای مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

-

 

مراحل دفاع رساله دانشجویان دکتری 

ردیف عنوان  فایل پیوست
1 بارگذاری و ارسال فایل نهایی رساله به همراه نتیجه همانند جویی سامانه ایرانداک، برای استاد راهنما  
2

کنترل انطباق رساله با فرمت کلی نگارش دانشگاه

دریافت فایل پیوست

3 موافقت گروه تخصصی با برگزاری جلسه دفاعیه -
4 کنترل مقالات مستخرج از رساله و موافقت شورای پژوهشی دانشکده با برگزاری جلسه دفاعیه -
5

تعیین داوران رساله توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده

-
 
6 ارسال رساله برای اساتید داور جهت بررسی و اخذ مجوز برگزاری جلسه دفاع دریافت فایل پیوست
7

ارائه فرم تکمیل شده شرکت در جلسات دفاع دانشجویان و تعیین تاریخ دفاع

-
8

دعوت از داوران، اساتید راهنما و مشاور برای شرکت در جلسه دفاع

-
9 اطلاع رسانی برگزاری جلسه دفاع از رساله دریافت فایل پیوست
10 برگزاری جلسه دفاع از رساله  
11

گزارش جلسه دفاع و تعیین نمره قبولی، مردودی یا دفاع مجدد

 
12 فرم توزیع نسخ رساله دریافت فایل پیوست
13 فرم اطلاع رسانی دفاع از پایان نامه در وب سایت دانشکده( در قالب word تکمیل شود و توسط استاد راهنما در وبسایت دانشکده و در قسمت برد دفاعیه آپلود شود) دریافت فایل پیوست

 

مراحل فارغ التحصیلی  ​(به ترتیب انجام شود)

ردیف عنوان  فایل پیوست
1 ثبت نمره نهایی و تائید استاد راهنما و وصول نمره توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه  
2

ارسال درخواست تسویه حساب در سامانه Sess در قسمت فرآیندها ( روند اداری تسویه حساب شامل 13 گام،کتابخانه،خوابگاه و ...)

 

3 انجام اصلاحات مطابق نظر اعضای کمیته دفاع و ارسال فایل pdf نهایی به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت انطباق با فرمت دانشکده  
4 ارسال فایل نهایی رساله در سامانه ایرانداک و اخذ تائیدیه سامانه (تائید در سامانه معمولا 3 روز کاری طول میکشد)  
5 اخذ امضای اساتید روی نسخ صحافی شده و مراجعه به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت اخذ امضای معاون پژوهشی  
6 تحویل نسخه های پایان نامه به اساتید و کتابخانه و ... (مطابق فرم توزیع نسخ پایان نامه)  
7 ارسال فایل های نهایی رساله،مقالات،چکیده،فایل ارائه،صفحه امضای فارسی و انگلیسی(مورد شماره 5) در سامانه Sess برای استاد راهنما  
 

فایل های دیگر

ردیف عنوان  فایل پیوست
1 تعهد نامه                                                                                                                       

دریافت فایل پیوست

2  گواهی شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان دیگر دریافت فایل پیوست
3 صورتجلسه پرداخت هزینه های رساله دانشجویان دریافت فایل پیوست

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است