چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣

 

دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه/رساله دانشکده فنی و مهندسی

۱

دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه/رساله دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دریافت فایل پیوست

 

برنامه زمانبندی دانشجویان دکتری

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

برنامه چهار ساله دانشجویان دکتری

دریافت فایل پیوست

۲ فرم بررسی درخواست در شورای موارد خاص دانشگاه (تمدید سنوات، مرخصی و ...) دریافت فایل پیوست
۳ گزارش شش ماهه پیشرفت تحصیلی دریافت فایل پیوست
۴ انتخاب استاد راهنما دریافت فایل پیوست
۵ تعیین موضوع رساله دریافت فایل پیوست

 

نحوه تشویق دانشجویان دکتری

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

پرداخت هزینه های شرکت و ارائه مقاله در همایش دانشجویان (فقط مستخرج از پایان نامه)

دریافت فایل پیوست

۲ ارسال مقالات چاپ شده دانشجویان در مجلات معتبر داخل و خارج از کشور برای دریافت تشویقی (فقط مستخرج از پایان نامه) دریافت فایل پیوست
۳

ارسال مستندات مربوط به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

-

مراحل برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری 

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

فرم درخواست و اعلام آمادگی شرکت در آزمون جامع  ویژه دانشجویان ورودی 98 و به بعد

دریافت فایل پیوست

2 فرم درخواست و اعلام آمادگی شرکت در آزمون جامع  ویژه دانشجویان ورودی 97 و قبل  دریافت فایل پیوست
3 هماهنگی و برگزاری جلسات امتحان جامع -
4

ارسال نتیجه امتحان جامع به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

-
 

 

مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان دکتری 

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

دریافت فرمت خام پروپوزال دانشجویان دکتری

دریافت فایل پیوست

۲

بارگزاری فایل  پروپوزال،نتیجه همانند جویی و نتیجه پیشینه پژوهش در سامانه Sess  و ارسال برای اساتید راهنما 

-
۳

موافقت با برگزاری جلسه دفاعیه در جلسه گروه تخصصی و تائید معاونت پژوهشی دانشکده

-
۴ هماهنگی و برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال -
۵

انجام اصلاحات مورد نیاز پروپوزال با اعلام  تائید اساتید داور و راهنما و مشاور و تحویل نسخه نهایی امضا شده به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 

-
۶

ارسال نسخه نهایی پروپوزال برای مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تصویب پروپوزال

-

 

مراحل دفاع رساله دانشجویان دکتری 

ردیف عنوان  فایل پیوست
1 بارگذاری و ارسال فایل نهایی رساله به همراه نتیجه همانند جویی سامانه ایرانداک، برای استاد راهنما  
3 موافقت گروه تخصصی با برگزاری جلسه دفاعیه و معرفی داوران پیشنهادی داخلی و خارجی -
4 کنترل مقالات مستخرج از رساله و موافقت شورای پژوهشی دانشکده با برگزاری جلسه دفاعیه -
5 ارسال فایل نهایی رساله برای اساتید داورداخلی و خارجی جهت بررسی و اعلام نظر و اخذ مجوز برگزاری جلسه دفاع  
6

دعوت از داوران، اساتید راهنما و مشاور برای شرکت در جلسه دفاع

-
7 برگزاری جلسه دفاع از رساله  
8

گزارش جلسه دفاع و تعیین نمره قبولی، مردودی یا دفاع مجدد

 
9 فرم توزیع نسخ رساله دریافت فایل پیوست
10 فرم اطلاع رسانی دفاع از پایان نامه در وب سایت دانشکده( در قالب word تکمیل شود و توسط استاد راهنما در وبسایت دانشکده و در قسمت برد دفاعیه آپلود شود) دریافت فایل پیوست

 

مراحل فارغ التحصیلی  ​(به ترتیب انجام شود)

ردیف عنوان  فایل پیوست
1 ثبت نمره نهایی و تائید استاد راهنما و وصول نمره توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه  
2

ارسال درخواست تسویه حساب در سامانه Sess در قسمت فرآیندها ( روند اداری تسویه حساب شامل 13 گام،کتابخانه،خوابگاه و ...)

 

3 انجام اصلاحات مطابق نظر اعضای کمیته دفاع و ارسال فایل pdf نهایی به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت انطباق با فرمت دانشکده  
4 ارسال فایل نهایی رساله در سامانه ایرانداک و اخذ تائیدیه سامانه (تائید در سامانه معمولا 3 روز کاری طول میکشد)  
5 اخذ امضای اساتید روی نسخ صحافی شده و مراجعه به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت اخذ امضای معاون پژوهشی  
6 تحویل نسخه های پایان نامه به اساتید و کتابخانه و ... (مطابق فرم توزیع نسخ پایان نامه)  
7 ارسال فایل های نهایی رساله،مقالات،چکیده،فایل ارائه،صفحه امضای فارسی و انگلیسی(مورد شماره 5) در سامانه Sess برای استاد راهنما  
 

فایل های دیگر

ردیف عنوان  فایل پیوست
1 تعهد نامه                                                                                                                       

دریافت فایل پیوست

2  گواهی شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان دیگر دریافت فایل پیوست
3 صورتجلسه پرداخت هزینه های رساله دانشجویان دریافت فایل پیوست
4 راهنمای تحویل CD پایان نامه/رساله به جای نسخه صحافی شده دریافت فایل پیوست

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است