شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦

نام گروهمديرگروهمعاون آموزشیمعاون دانشجوييمعاون پژوهشی
شیلاتمهرداد فتح اللهی
علوم جنگلعلی سلطانی
مرتع و آبخیزداریمهدی پژوهش
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است