جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)٠٣٧٠١٠
مهندسی برق (قدرت، کنترل)٠٨١٠٩
مهندسی عمران٠٤٧٠١١
مهندسی کامپیوتر٠٠٦٢٨
مهندسی مکانیک-جامدات٢٢٤٠٨
مهندسی مکانیک-سیالات١٤٢٠٧
مهندسی مواد٠٥٦٠١١
دانشکده٣٢٦٣٤٢٦٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است