شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩

 

 

تقویم آموزشی نیم سال اول تحصیلی 99-98

انتخاب واحد مرحله اول:
براي دانشجويانی كه در ارزيابی كليه دروس و انتخاب واحد مقدماتی نيمسال گذشته شركت نموده اند
از یکشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٨ تا پايان وقت اداری دوشنبه ۱۸ شهريور ١٣٩٨
انتخاب واحد مرحله دوم: 
همه دانشجويان
از سه شنبه 19 شهريور ١٣٩٨ تا پايان وقت اداري چهارشنبه 20 شهريور ١٣٩٨
شروع کلاسها: شنبه ٢٣ شهريور ١٣٩٨
حذف و اضافه: از سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨ تا پايان وقت اداری چهارشنبه ٣ مهر ١٣٩٨
حذف اضطراری: تا پايان وقت اداری چهارشنبه ٢٧ آذر ١٣٩٨
پايان کلاسها: چهارشنبه ١١ دی ١٣٩٨
شروع امتحانات: پنج شنبه ١٢ دی ١٣٩٨
پايان امتحانات: پنج شنبه ٢٦ دی ١٣٩٨

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است